SPÓŁKA INZYNIERYJNO PRODUKCYJNA
796 zrealizowane projekty
temixtermo@gmail.com
Nasi przedstawiciele:
ODDZWANIANIE
SYSTEM KONTROLI TEMPERATURY ZIARNA GSM, LINE POMIAROWE ТP-D,ТP-DS,ТP-1М, ТP-01М
SYSTEM KONTROLI TEMPERATURY ZIARNA GSM

    System GSM jest wytwarzany z nowoczesnych materiałów i komponentów elektronicznych, co pozwoliło znacznie podwyższyć niezawodność systemu i zwiększyć okres jego użytkowania w porównaniu z systemami przekaźnikowymi. 

Czytaj więcej
LINA POMIAROWA ТP-D

  Lina pomiarowa ТP-D jest przeznaczona do pomiaru temperatury w masie nasypowej ziaren. Ilość czujników od 1 do 20 w zależności od długości liny pomiarowej i zakresu zastosowania. Lina pomiarowa ТP-D jest wykonywany w postaci giętkiego kabla (liny) z elementami mocującymi. W linie pomiarowej jest umieszczona lina stalowa o obciążeniu zrywającym 1,71 t.

Czytaj więcej
LINA POMIAROWA ТP-DS

Lina pomiarowa typu TP-DS jest funkcjonalnym analogiem liny pomiarowej TP-D, ale w porównaniu z tym ma większą odporność na ciepło.

Lina pomiarowa TP-DSjest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z  posiłku (i innych produktów o temperaturze ponad 55 ° C) w  silosach, magazynach i na zewnątrz pojemników metalowych.

Czytaj więcej
LINA POMIAROWA ТP-01М

Lina pomiarowa ТP-01М jest przeznaczona do pomiaru temperatury w masie nasypowej ziaren zboża. W wykonaniu standardowym lina pomiarowa ТP-01М jest podobna do  liny pomiarowej ТP-1М co do ilości czujników, długości i jest o ulepszonych parametrach konstrukcyjnych.

Czytaj więcej
BLOK POMIAROWY TEMPERATURY BIТ-12D

            Blok BIТ-12D jest przeznaczony do zbierania, przetwarzania wstępnego i przekazywania do komputera PC danych od czujników temperatury lin pomiarowych ТP-D. Bloki BIT-12D mogą być połączone w sieć informacyjną w standardzie RS-485 i działają w protokole sieciowym МodBus. 

Czytaj więcej
BLOK POMIAROWY TEMPERATURY BIT-12D-24

            Blok BIT-12D-24 jest podobny do urządzenia BIT-12D, różni się możliwością podłączenia do 24 lin pomiarowych ТP-D. Został opracowany w celu instalacji na wielkich silosach metalowych z ilością lin pomiarowych ponad 12 szt. 

Czytaj więcej
BLOK POMIAROWY TEMPERATURY BIT-12М

Blok BIT-12М jest przeznaczony do pomiaru temperatury za pomocą lin pomiarowych ТP-1М lub ТP-01М z charakterystykami wyskalowanymi czujników 50M i 23, przekształcenia wartości temperatury w postać cyfrową i przekazania do komputera PC. 

Czytaj więcej
MODUŁ INDYKACJI TEMPERATURY МIТ-2

Moduł МIТ-2 jest przeznaczony do odtwarzania wartości temperatury zmierzonej przez liny pomiarowe TP-D. Moduł МIТ-2 jest podłączany lub bezpośrednio do lin pomiarowych przez odpowiednie złącze lub przez blok BPК-12. 

Czytaj więcej
BLOK POMIAROWY TEMPERATURY BIT-400ТP

Spółka "TEMIX" Sp. z.o.o  prowadzi modernizację systemów kontroli temperatury z zastosowaiem miedź-konstantanowych czujników temperatury  (Spółek Safe Grain, Вооnе i in.). W zmodernizowanym systemie zbiór, przetwarzanie i przekazanie danych otrzymanych od czujników do PC odbywa się za pomocą bloków pomiarowych temperatury BIT-400TP. 

Czytaj więcej
ZASILACZ GRUPOWY IPT 220-24/45

Zasilacz grupowy IPT 220-24/45 jest przeznaczony  do zasilania   do 10 bloków BIT-12D, 12D-24 lub bit 400TP. Zasilacz wykonany jest w szczelnej plastikowej obudowie o stopniu ochrony IP66.

 

Czytaj więcej
OPROGRAMOWANIE - OIK„TERMOMETRIA”

Do zbierania, przechowywania, odtwarzania i protokołowania informacji o temperaturze obiektów kontrolowanych oraz stanie aparatury rejestrującej, jak również o formowania sygnałów sygnalizacji awaryjnej i uprzedzającej jest opracowane odpowiednie oprogramowanie - Operacyjny zespół informacyjny OIK „Теrmometria”.

Czytaj więcej
SKRZYNKA ZASILANIA I KOMUTACJI 12-KANAŁOWA BPK-12

Skrzynka BPK-12 jest przeznaczona do zbierania danych z 12 lin pomiarowych ТP-D. Skrzynka BPK-12 jest wykonana w plastikowej obudowie hermetycznej o stopniu ochrony IР66, do której są podłączone kable telekomunikacyjne z linami pomiarowymi oraz moduł indykacji temperatury МIТ-2. Zasilanie BPK-12 jest dokonywane z modułu МIТ-2.

Czytaj więcej